1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț

 • Vancu Petru – președinte
 • Barboni Iosif – membru
 • Bordea Adrian – membru
 • Crâșciu Nicolae – membru
 • Crîsnic Cristian – membru

2. Comisia de specialitate pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

 • Mitru Alexandru – președinte
 • Manzur Mărioara – membru
 • Suciu Ionela – membru

3. Comisia de specialitate pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

 • Obrocea Eugen – președinte
 • Covaci Valerica Adrian – membru
 • Oprițescu Gheorghe – membru
Close Menu
Font Resize
Contrast

DISPOZIȚIILE PRIMARULUI ANUL 2016


 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ANUL 2016


HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ANUL 2017


DISPOZIȚIILE PRIMARULUI ANUL 2017


 

DISPOZIȚIILE PRIMARULUI ANUL 2018


 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ANUL 2018

 

PUBLICAȚII CĂSĂTORII ANUL 2017


 

 

PUBLICAȚII CĂSĂTORII ANUL 2018