ANUNȚ PUBLIC: Asfaltare străzi în comuna Traian Vuia, satul Surducu Mic

Link accesare anunț:http://comunatraianvuia.ro/wp-content/uploads/2019/05/ANUNT-PUBLIC-strazi.pdf

COMUNA TRAIAN VUIA, titulară proiectului “Asfaltare străzi în comuna Traian Vuia, satul Surducu Mic”, propus a fi amplasat în comuna Traian Vuia, localitatea Surducu Mic, CF.403076, CF40308, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul“ Asfaltare străzi în comuna Traian Vuia, satul Surducu Mic”, propus a fi amplasat în comuna Traian Vuia, localitatea Surducu Mic, CF.403076, CF.40308 , jud.Timiș.


Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro-Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termenul de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediulu