Anunț Public: În atenția fermierilor care dețin terenuri pe teritoriul UAT Traian Vuia

Potrivit OUG nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură, începând cu data de 01.03.2021 sunteți invitați la Primăria comunei Traian Vuia pentru actualizarea datelor la registrul agricol și acordarea consimțământului pentru eliberarea adeverinței pentru APIA, respectând regulile de distanțare fizică necesare prevenirii SARS-COV2.

 Similar anului 2020, documentele necesare pentru cererea unică de plată, vor fi depuse de personalul angajat al primăriei pentru fiecare fermier, nemaifiind nevoie ca aceștia să se deplaseze la sediul APIA.

Pentru informații suplimentare legate de modul de depunere și acte necesare, vă rugăm să ne contactați la telefon/fax. 0256324479 sau e-mail: comunatraianvuia@yahoo.com, persoana de contact: Ing. Florin MOT