1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț

 

  • Barboni Iosif Valeriu – președinte
  • Bordea Adrian Călin – secretar
  • Gîrleanu-Benteu Cosmin-Eduard – membru
  • Vinculescu Nelu – membru

2. Comisia de specialitate pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

  • Covaci Valerică Adrian – președinte
  • Manzur Mărioara Sânziana – secretar
  • Opritescu Gheorghe Cristian – membru

3. Comisia de specialitate pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

  • Lupulescu Dumitru Dan – președinte
  • Paven Paul Florin – secretar
  • Murărescu Aurel – membru