Primăria Comunei Traian Vuia

Program cu publicul

Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Program audiențe

Primar – Vineri: 13:00 – 14:00
Viceprimar – Joi: 13:00 – 14:00 
Secretar – Miercuri: 13:00 – 14:00

Persoană responsabilă L. 544/2001

Telefon
E-mail

Înscriere în audiență

Telefon: +40 256324479
E-mail: comunatraianvuia@yahoo.com

PETIȚII

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetățean ori o organizație legal constituită o poate adresa autorităților publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale, societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. (conform ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor)